TUSEN NÅLAR I HUDEN

För någon månad sedan fick jag hem ett paket från VASS PR med detta kit liggande inuti. Först var jag skeptiskt till att prova då jag har fobi för nålar och denna body roller innehåller massor av nålar som ska in i huden. Så kitet fick ligga i en låda tills jag fann modet till att testa produkten. Innan dess läste jag massor av recensioner positiva som negativa om en body roller för att samla på mig kunskaper kring den och för att lära mig hur den fungerar.

// For a couple a month a go I received home a package from VASS PR with this kit lying inside. At first, I was skeptical to try it because I have phobia for needles and this body’s roles contain lots of needles that will enter the skin. So the kit had to be in a box until I found the courage to test the product. Before that, I read lots of reviews positive as negative about a body’s roles to gather knowledge about it and to learn how it works.

VAD ÄR EN BODY ROLER?

Det är en form av behandling som man också kan kalla en typ av mikronålsbehandling eller som den heter en Skin Roller Body. Den gör små minihål i huden för att lura huden att den blir skadad så att läkningsprocessen och kollagenproduktionen startar. Med små mikrokanaler i huden absorberas serumet som du sedan smörjer på extra bra. Cryogel Body Serum suger kroppen upp 300% mer än vid vanlig insmörjning. De aktiva ingredienserna gör att fettceller minskar i storlek, bristningar minimeras och celluliter minskar. Cryogel innehåller en helt ny mix av aktiva ingredienser som jobbar dygnet runt. Minskar fettbildning när man sover och ökar fettförbränningen under dagen. Hur bra?!

// What is a Body Roller?
It’s a form of treatment that you can also call a form of micronal treatment as this one i called a Skin Roller Body. It makes small mines in the skin to trick the skin to get damaged so that the healing process and collagen production can start. With small microchannels in the skin, the serum is absorbed as you then lubricate extra well. Cryogel Body Serum sucks the body up 300% more than usual lubrication. The active ingredients make fat cells decrease in size, minimizes fractures and cellulite decreases. Cryogel contains a whole new mix of active ingredients that work around the clock. Reduces fat formation when you sleep and increase fat burning during the day. How good?!

GÖR DET ONT?

Jag nämnde att jag har fobi för nåla så jag testade den första gången lätt på handen för att se hur det känns. Och NEJ! Det gör inte ont. Du kommer att känna små stick i huden men jag skulle snarare beskriva dem som behagliga än smärtsamma.

// Does it hurt?
I mentioned that I have phobia for needles so I tested the product first time on my hand to see how it feels. And no! It doesn’t hurt. You will feel small pains in the skin, but I would rather describe them as comfortable than painful.

HUR GÖR MAN?

Börja med att rengöra huden och torka bort med ren handduk. Sen rullar du din Skin Roller Body fram och tillbaka i 2-3 minuter över hela låret. Det går också bra att rulla bara på vissa områden som du vill behandla där du har celluliter eller bristningar. Var bara noga med att rulla i minst fyra riktningar: vertikalt, horisontellt och diagonalt åt båda håll. När du utför behandlingen kan din hud bli röd och se ut som att du har rivmärken men det är inget att vara orolig över för det går bort.

När du har rullat i 3-4 minuter ska du smörja in området omedelbart med Cryogel Body Serum. Massera med kraftiga cirkulärarörelser tills serumet har trängt in i huden. En svalkande och kylande effekt kommer att kännas.

// How-to
Start by cleaning the skin and wipe it with a clean towel. Then roll your Skin Roller Body back and forth for 2-3 minutes throughout the thigh. It’s also good to just roll on some areas you want to treat where you have cellulite or rupture. Just be sure to roll in at least four directions: vertically, horizontally and diagonally in both directions. When doing the treatment, your skin may turn red and look like you have tear marks but there is nothing to worry about because it goes away.

After rolling for 3-4 minutes, lubricate the area immediately with the Cryogel Body Serum. Massage with severe circulatory movements until the serum has penetrated the skin. A cooling and cooling effect will be felt.

RENGÖR!

Efter du har smörjt in dig med cremen är det viktigt att du rengör din Skin Roller för att ta bort död hud och bakterier från din Skin Roller. Detta kan du göra med en Santizing Spray som finns att köpa på Swiss Clinic men det går bra att använda annan antiseptisk spray.

// Clean
After lubricating with the cream, it’s important that you clean your Skin Roller to remove dead skin and bacteria from your Skin Roller. You can do this with a Santizing Spray available at the Swiss Clinic but it is useful to use other antiseptic spray.

VAD TYCKER JAG?

Jag har använt produkten i drygt 1 vecka och jag har börjat se skillnad. Jag har inga större problem på mina lår men har väldigt mycket bristningar på rumpan på grund av att jag pendlar väldigt mycket upp och ner i vikt så min hud hinner inte hända med. Jag märker att vissa bristningar blir mindre vilket är syftet. Nu är jag sugen på att testa en Skin Roller fast för ansiktet som ska reducera uppkomsten av runkor och hålla huden ung och fräsch bland annat. Den är även bra för personer som har acne har jag hört.

// What do I think?
I have used the product for just over 1 week and I have started to see a difference. I have no big problems on my thighs but have a lot of wrinkles on my butt because I’m going up and down with my weight so my skin is the one that i suffering from this. I have notice that some bursts are getting smaller which is the purpose. Now I’m looking forward to testing a Skin Roller for the face that will reduce the appearance of runkor and keep the skin young and fresh, among other things. It is also good for people who have acne I have heard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *