om rasmus får bestämma

Jaa då blir det taco och så blev det ikväll. Rasmus och Martina fixade till allt. Gott blev det och nu är jag mätt och belåten.

Well then it becomes taco and it was tonight. Rasmus and Martina tweaked everything. Well, it was and now I’m full and satisfied.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *